​HUSK at vi 2. marts er flyttet til Faaborgvej 35

Besøg os på facebook ​fb-f-logo__blue_50

Fysioterapi

Hvad er fysioterapi?

Fysioterapi er, kort defineret, et bevægelsesfag.

Focus for fysioterapi er mennesket i bevægelse. Bevægelse som problem – og bevægelse som mulighed og virkemiddel.

Fagets/fysioterapiens grundlæggende opgave er at arbejde for menneskets funktionsevne. At ”normalisere” bevægelse, bibringe patienten en forståelse for egne bevægelses-resourcer, hindre funktionsnedsættelse, og i sidste instans at undgå handicap, indgår altid i fysioterapiens formål. Det er med denne specifikke indgangsvinkel, at fysioterapeuten deltager i det tværfaglige team omkring patienten.

Fysioterapi omfatter sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling, habilitering, rehabilitering og vedligeholdelse.

Kilde: Danske Fysioterapeuter 

Dalum Fysioterapi Autoriserede 

Fysioterapeuter ApS
CVR. Nummer 39680149

​Faaborgvej 2 A 

5250 Odense SV.