​HUSK at vi 2. marts er flyttet til Faaborgvej 35

Besøg os på facebook ​fb-f-logo__blue_50

Vederlagsfri fysioterapi

​Vederlagsfri fysioterapi betyder at personer med bestemte diagnoser har mulighed for at få hele vederlaget dækket af det offentlige.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning tilbydes børn eller voksne med et svært fysisk handicap ellerfunktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.

​Henvisningskriterier for at få vederlagsfri fysioterapi:

  • Du har et svært fysisk handicap: "En person, der kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap"
  • Tilstanden er varig.
  • Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten (se bilag 2, Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi/Sundhedsstyrelsen 2008 s. 19-22).

    Læs vejledning om adgang til vederlagsfri fra Sundhedsstyrelsen her

Hos Dalum Fysioterapi og Idrætsklinik vil den vederlagsfrie fysioterapi oftest være aktiv med fokus på at forbedre, vedligeholde eller forhale forringelse af den enkelte persons funktionsniveau.

Vi tilbyder følgende former for vederlagsfri fysioterapi:

  • Individuel behandling/træning eller holdtræning (svært fysisk handicap)
  • Holdtræning (funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom). Se hold

Dalum Fysioterapi Autoriserede 

Fysioterapeuter ApS
CVR. Nummer 39680149

​Faaborgvej 2 A 

5250 Odense SV.